Prečo je rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností dôležitý?

DETI

 • Slovenské deti v školách patria spomedzi krajín OECD medzi najnešťastnejšie, horšie je na tom už len Kórea a Česká republika (PISA 2021).
 • Viac než polovica školákov vo veku 15 rokov má problémy s emóciami, koncentráciou či správaním (HBSC 2017/2018).
 • Deti z chudobných rodín majú 9x väčšiu pravdepodobnosť traumatických zážitkov s dopadom na výkon v škole a následnými duševnými problémami.

UČITEĽKY A UČITELIA

 • Štúdie TALIS a PISA dokázali prepojenosť psychickej pohody učiteľov a žiakov.
 • Výsledky Štátnej školskej inšpekcie posledných rokov informujú o zhoršujúcich sa vzťahoch medzi žiakmi a učiteľmi.
 • Viac ako 95 % učiteľov pociťuje vo svojej práci stres v rôznej intenzite (Teacher well-being index 2020)

SPOLOČNOSŤ

 •  Emocionálna inteligencia a sociálne zručnosti už teraz patria medzi najpotrebnejšie zručnosti na trhu práce a že tento trend bude narastať.
 • Na Slovensku už teraz trpí depresiou každý pätnásty človek. Odborníci však upozorňujú, že situácia po pandémii ochorenia Covid-19 bude pravdepodobne ešte horšia.

Prečo je rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností potrebný práve teraz?

 • Násobný nárast psychických problémov detí v dôsledku pandémie.
 • Takmer 50% žiakov zo SZP nezapojených do online výučby (dopady na duševné zdravie, schopnosť komunikovať, budovať vzťahy, riešiť spory). 
 • Potreba intervencií zameraných na spracovanie emócií spojených s vojnou a potreba posilenenia zručností pre budovanie zdravých vzťahov v kolektíve - podpora inklúzie.  
 • Vytvorenie programu a metodiky pre sociálne a emocionálne zručnosti je v súlade s prioritami kurikulárnej reformy.