Čo je Emocionálny Kompas?

Emocionálny Kompas je program pre učiteľov o tom, ako u detí zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa. Duševné zdravie je totiž základ všetkého.

"Kompas stačí mať položený na lavici, človek sa na neho pozrie a hneď môže rozvíjať zručnosti u detí. Dokáže to bez problémov, je to perfektne urobené tak, že sa netreba každý deň sám seba pýtať „koľko času musím tomuto venovať?“. Lebo všetci učitelia bojujeme s časom, keď chceme robiť dobré veci. Rozprávala som o ňom na trištvrte ročnej porade, už vtedy (po pár týždňoch) som videla prvé úspechy."

Čo je súčasťou programu? 

Ľahkopoužiteľná metodika

Aktivity zamerané na prácu s emóciami a budovanie zdravých vzťahov na celý školský rok, ktoré sme overili v prostredí rôznorodých škôl naprieč Slovenskom.

Zapojenie rodiny

Posilnenie dopadu vďaka pracovným listom na doma v 4 jazykoch a tipom na spoluprácu s rodinami detí.

Kontinuálna podpora

Pravidelné podporné skupiny a nástroje pre zvládanie náročných situácií pre učiteľov a učiteľky v programe.

Príprava učiteľov a učiteliek

Úvodné dvojdňové online zážitkové školenie zamerané na prevenciu vyhorenia a podporu duševného zdravia.

Metodika KOMPAS

Metodika KOMPAS dáva triednym učiteľom a učiteľkám kompletné návody, nástroje a aktivity pre rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností v triedach. Aktivity v metodike sú rozdelené do celkov zameraných na konkrétnu emóciu, medziľudské, alebo sebarozvojové zručnosti. Pre každý ročník vyvíjame v rámci programu samostatnú metodiku.

Každý celok trvá 2 týždne, aktivity sa realizujú priamo v triede - 4x15minút a 2x45minút v jednom celku. 

Program je v školskom roku 2023/2024 k dispozícii pre 2., 3. a 4. ročník ZŠ.
Čo nájdem v metodike? 
  • Hotové aktivity na celý školský rok
  • Pracovné listy pre rodinu v 4 jazykoch
  • Priestor na hodnotenie a reflexiu
  • Všetky prílohy a pracovné listy k aktivitám
  • Nástroj na vyhľadanie ďalšej emocionálnej, psychologickej alebo metodickej podpory pre seba