Kto sme
Anna Viľchová

Spoluzakladateľka

Absolventka rozvojového manažmentu na LSE, dva roky učila v Rokycanoch cez program Teach for Slovakia, aktuálne je súčasťou pracovnej skupiny ku kurikulárnej reforme. Rozhovor s Ankou: https://www.heroes.sk/anna-vilchova-rozhovor/.

Lenka Svoradová

Spoluzakladateľka

Pracovala v biznise, viedla oddelenie organizácii v Teach for Slovakia, aktuálne pôsobí na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológe ako Hlavná projektová manažérka a Vedúca oddelenia komunikácie.

Mária Jaššová

Spoluautorka metodík

Odborná riešiteľka pre tvorbu intelektuálnych výstupov pre kontinuálny rozvoj ľudských zdrojov na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, expertka a autorka aktivít zameraných na psychologické bezpečie detí pre KOMPAS.

Mária Motyková

Členka tímu (dizajn metodík a komunikácia)

Pracovala na projektoch Reformy psychiatrie na Ministerstve zdravotníctva ČR,  dlhodobo sa venuje práci s deťmi a angažuje sa v neziskovom sektore na Slovensku aj v zahraničí. 

Spolupracujeme s: 

  • doc.PaedDr. Lada Kaliská, PhD.  Prodekanka pre vedu, výskum a umenie PF UMB. Národná koordinátorka International Society of Emotional Intelligence. Odborná garantka pilotného programu.
  • Helena Klepáčová. Lektorka, koučka, metodička, organizátorka vzdelávacích podujatí, ekologička. V KOMPAS-e vytvorila a vedie zážitkové školenia pre učiteľky a učiteľov.
  • Eva Schmidtová. Pracovala s deťmi, ktorým bol diagnostikovaný autizmus, pôsobila ako učiteľka v Rokycanoch a ako sprievodkyňa v súkromnej škole. Spoluautorka pilotných metodík, spoluzakladala program Emocionálny Kompas.
  • Katarína Nagy Pázmány. Psychologička, psychoterapeutka, pôsobila ako projektová koordinátorka v Komenského inštitúte a projektová manažérka na VÚDPaP-e. V programe vedie podporné skupiny pre učiteľov.
  • Darina Vranová. Učiteľka, autorka knihy "Škriatkovia pomáhajú deťom – Motivačné a sebapoznávacie rozprávky", lektorka školení k rozvoju emocionálnej gramotnosti na školách, autorka blogov na eduworld.sk. V programe poskytuje konzultácie a aktivity do metodiky.
  • Michala Šuranová. Klinická psychologička venujúca sa vzťahovej väzbe a emocionálnej výchove, autorka kníh pre deti rozvíjajúcich emocionálnu inteligenciu https://eq-vychova.sk/. V KOMPASE zabezpečila konzultácie k metodike.
  • Martina Matrtajová. Konzultantka a trénerka mäkkých zručností, vo voľnom čase pripravuje metodické materiály a workshopy pre učiteľov v Zmudri. Pre programe vytvorila a realizovala tréningy pre učiteľov.
  • Lia Lovecká. Psychologička, odborníčka na psychologický výskum. V programe sa venuje meraniu dopadu programu na deti, učiteľov a učiteľky. 

KONTAKT

lenka@kompaspredeti.sk anna@kompaspredeti.sk
Preventívny program Emocionálny Kompas je realizovaný občianskym združením  EMTEGRA.
Antona Prídavka 4847/4, 080 01 Prešov 

IČO: 54364728