KOMPAS pre zvládanie náročných situácií

Pandémia, vojna na Ukrajine, či tragédie posledných dní. Náročných situácií, ktorým musia deti čeliť, je stále viac. Vytvorili sme preto skrátenú, 5-týždňovú verziu KOMPAS-u, ktorá je určená pre zvládanie náročných situácií v kolektívoch detí.
  • Je dostupná vo verzii pre 1.stupeň ZŠ a verzii pre 2.stupeň ZŠ
  • Obsahuje aktivity pre kolektívy s deťmi, ktorých cieľom je posilniť prežívanie príjemných emócií, zvládnuť nepríjemné emócie a podporiť láskavosť v kolektívoch. 
  • Aktivity v metodike počas 5-týždňov podporujú: radosť, pokoj a vďačnosť, zvládanie hnevu, láskavosť, spoluprácu a pozitívny postoj k ľudskej rozmanitosti.

KOMPAS pre zvládanie náročných situácií poskytujeme bezplatne.
Po vyplnení formulára Vám zašleme .pdf verziu.