Program Emocionálny Kompas v školskom roku 2022/2023 podporili 
TITANS freelancers.
Za podporu programu ďakujeme tiež Jakubovi Krajňákovi, Lei Braneckej a Kataríne Dušenkovej.