Pomáhame deťom pracovať s emóciami a tvoriť láskavé vzťahy. 

Duševné zdravie je totiž základ všetkého. 

Emocionálny Kompas je program pre učiteľov o tom, ako u detí zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa. Ak to nevedia, dochádza ku kritickým následkom.

“Mám žiaka, u ktorého nastal neskutočný obrat. Bola som sama prekvapená, doteraz som nevedela nájsť spôsob, ako s jeho prejavmi pracovať. Sedeli sme s rodičmi aj podporným tímom a nepomohlo to. Vďaka aktivitám v Kompase si dokázal uvedomiť, prežiť, premyslieť a sám nájsť spôsob, ako svoje emócie zvládať. Ten viditeľný, citeľný posun už u jedného dieťaťa bol pre mňa veľmi, veľmi nápomocný.” 

Prečo Emocionálny KOMPAS?

Kritické následky

Neschopnosť práce s emóciami vedie ku kritickým následkom. Deti čelia následkom pandémie a vojny na Ukrajine. 

Nespokojnosť detí a učiteľov

Naše deti sú v škole tretie najnešťastnejšie z krajín OECD a na školách narastá šikana. Mnoho učiteľov zároveň čelí vyhoreniu. 

Zručnosti budúcnosti

Sociálne a emocionálne zručnosti sú najdôležitejšími zručnosťami pre 21. storočie. Na našich školách sa neučia. 

Aké riešenie ponúkame? 

 
Ľahko použiteľné
postavené na praktických knihách pre učiteľov
Ktoré učitelia a učiteľky chcú
záujem o program prevyšuje momentálne kapacity
Overené
95% učiteľov a učiteliek v programe potvrdilo, že pomáha deťom aj im

Ako vyzerá Kompas v triede? 

Od nášho vzniku v roku 2021 sa program rozšíril o 60 učiteľov a učiteliek a vyše 1200 detí.

Už po 5 mesiacoch Emocionálny Kompas pomohol 92% detí pomenovať bezpečné spôsoby zvládania emócií a 78% detí prejaviť láskavosť k druhým.

85% učiteľov a učiteliek sa vďaka programu cíti príjemnejšie vo svojej triede. Emocionálny Kompas im pomohol zvládať stresové situácie a porozumieť vlastným emóciám.  

Naša vízia 

Sociálne a emocionálne zručnosti ako bežná súčasť vzdelávania

Našou víziou je, aby všetky školy na Slovensku rozvíjali sociálne a emocionálne zručností detí a prispeli tak k zdravšej, láskavejšej a spokojnejšej spoločnosti. V nasledujúcich rokoch chceme vytvoriť metodiku pre každý ročník základných škol a materské školy a poskytnúť program Emocionálny Kompas čo najväčšiemu počtu škôl na Slovensku. 


Program Emocionálny Kompas je v školskom roku 2022/2023 realizovaný vďaka podpore
TITANS freelancers.